Напередодні Дня молоді, що завжди припадає на бурхливий період літніх іспитів та професійного самовизначення випускників шкіл, саме час нагадати читачам про підтримку молоді на ринку праці ресурсами служби зайнятості.

У період розвитку ринкової економіки все важче знайти роботу за фахом, змінюється престижність професій, збільшуються вимоги до особистісних якостей та професійних вмінь людей при прийнятті на роботу. Всі ці чинники ускладнюють вибір бажаного робочого місця, особливо для молодих людей, які не мають відповідних професійних навичок, практичного досвіду. Розв’язанню проблеми працевлаштування молоді сприяють додаткові гарантії, які надає держава.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено п’ятивідсоткову квоту для бронювання на підприємствах, в установах та організаціях з чисельністю понад 20 осіб робочих місць для працевлаштування категорій громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, в тому числі для молодих людей, які закінчили навчання у вищих навчальних закладах.

Центри зайнятості області приділяють особливу увагу молоді, яка потребує додаткових гарантій щодо соціального захисту. На підприємствах, в організаціях та установах області на 2010 рік заброньовано одну тисячу сімсот робочих місць для працевлаштування соціально незахищених громадян, понад сімсот з них, практично половина — для молоді. У кризовий 2009 рік через нестачу вакансій на підприємствах було заброньовано лише тисячу робочих місць.

Аналіз працевлаштування даної категорії громадян показує, що молодь працевлаштовується в першу чергу на підприємства, які бронюють робочі місця з високим рівнем заробітної плати та гідними умовами праці. Надання працездатній молоді першого робочого місця на строк не менше ніж два роки передбачено статтею 197 Кодексу законів про працю і статтею 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачено сприяння у працевлаштуванні випускників вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних. Дотація надається роботодавцю на відшкодування заробітної плати особи, прийнятої на дотаційне робоче місце упродовж року. Крім того, роботодавець протягом двох років не може звільнити молоду людину, яка працює на дотаційному робочому місці. Це достатній період для набуття професійного досвіду, адаптації у трудовому колективі, утвердженні на ринку праці.

Міські та районні центри зайнятості спільно з місцевими органами виконавчої влади, управліннями праці та зайнятості, науки і освіти, службами у справах сім’ї та молоді, управліннями у справах дітей обласної державної адміністрації застосовують активні заходи сприяння зайнятості молоді в рамках обласної і регіональних програм зайнятості населення, комплексних заходів щодо реалізації державної моло-діжної політики в області «Молодь Дніпропетровщини 2007-2011 рр.».

Особи, які закінчили навчання у вищих навчальних закладах і до звернення в Державну службу зайнятості не працювали за наймом та звернулися протягом року після закінчення навчання, мають право на працевлаштування на дотаційні робочі місця. Випускники вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, обов’язково надають в службу зайнятості направлення на роботу і скріплену печаткою замовника довідку про відмову у працевлаштуванні або довідку про надання можливості самостійного працевлаштування.

Аналіз попиту та пропозиції робочої сили свідчить, що найбільше до служби зайнятості звертаються дипломовані педагоги середньої та початкової освіти, випускники історичних, біологічних та філологічних факульте-тів, екологи, програмісти, фахівці з комп’ютерних систем та мереж. Традиційно часто звертаються до нас випускники, які отримали престижні серед молоді спеціальності економіста, фінансиста, аудитора, менеджера. Через наслідки економічної кризи важко знайти роботу технологам хімічної галузі, розвідникам та розробникам родовищ корисних копалин. Останнім часом все частіше до служби зайнятості звертаються і фахівці з правознавства, тому що роботодавці прагнуть бачити досвідчених, високопрофесійних юристів та економістів.

Роботодавці області станом на 1 червня 2010 року для працевлаштування випускників вищих навчальних закладів заявили 2188 вакансій. Переважна більшість із них (440 вакансій, або 23% від загальної кількості) — вакансії для лікарів різної спеціалізації із заробітною платою від 884 грн до 2468 грн. Здебільшого вакансії лікарів не укомплектовуються у сільській місцевості через відсутність житла та транспортну недоступність. Підприємства області потребують також 156 інженерів із заробітною платою від мінімальної до 6675 грн, 139 бухгалтерів із заробітною платою від мінімальної до 4877 грн, 49 економістів із заробітною платою від мінімальної до 2500 грн. (Мінімальна заробітна плата відповідно до Закону України «Про бюджет України» станом на 1.04.10 — 884 грн, з 1 липня — 888 грн).

Дніпропетровська обласна служба зайнятості постійно сприяє працевлаштуванню молоді шляхом надання їй різноманітних послуг задля працевлаштування та професійної самореалізації.

Зокрема, у першому кварталі 2010 року до служби зайнятості звернулося 295 випускників вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. Кожен п’ятий з них, тобто 20 відсотків, знайшли роботу за допомогою фахівців служби зайнятості. Молодим людям, як і всім, у період кризи було нелегко. Якщо упродовж 2007 року до служби зайнятості звернулися півтори тисячі осіб і ми допомогли працевлаштуватися 615, у 2008 році (у якому почалася криза) з тисячі чотирьохсот безробітних молодих людей, котрі прийшли до центрів зайнятості на заявлені до служби вакансії, працевлаштовано 560. Торік, коли через кризову ситуацію роботодавці подавали найменше вакансій, із 2,3 тисячі осіб нам вдалося допомогти знайти роботу лише третині з них.

З набранням чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття» та затвердженням Порядку надання дотації роботодавцям на створення додаткових робочих місць значно збільшилися обсяги працевлаштування, в тому числі молоді. На виконання ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці області забронювали 510 робочих місць для працевлаштування молоді, яка закінчила навчальні заклади (в тому числі й вищі навчальні) та якій надається перше робоче місце.

З метою забезпечення зайнятості випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів освіти, реалізації Закону України «Про забезпечення молоді, яка
отримала вищу та професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» Законом України «Про державний бюджет України на 2010 рік» передбачені кошти для надання службою зайнятості дотацій роботодавцям, які забезпечать молодь першим робочим місцем. Після затвердження переліку професій та спеціальностей центри зайнятості розпочнуть роботу по працевлаштуванню випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів шляхом надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем.

Ще одним із напрямків діяльності служби зайнятості є також організація оплачуваних громадських робіт для молоді, обсяг яких щорічно збільшується.

З метою розв’язання проблем зайнятості молоді, підвищення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці молодим людям постійно надаються необхідні профконсультативні послуги, в тому числі із застосуванням профдіагностичних методик. Спеціалісти служби зайнятості інформують молодих людей про реальний стан ринку праці, про вакантні робочі місця, про те, які професії користуються найбільшим попитом, та в чому полягає особливість тієї чи іншої роботи. Безробітні молоді люди можуть здобувати фах за направленням служби зайнятості з урахуванням потреб ринку праці. Так, у 2008 році професійним навчанням охоплено 6954 особи, у 2009 — 3655 осіб, за чотири місяці поточного року — 1513 осіб. Найбільшою популярністю серед молоді користуються професії кухаря, столяра, кравця, перукаря, оператора комп’ютерного набору, продавця, слюсаря з ремонту автомобіля, офіціанта, бармена.

У першому кварталі 2010 року з метою сприяння розвитку самозайнятості спеціалісти базових центрів зайнятості провели для безробітних громадян майже 2200 семінарів з орієнтації безробітних на зайняття підприємницькою діяльністю. У цих семінарах взяли участь і безробітні молоді люди у віці до 35 років. Практика свідчить, що саме молодь виявляє зацікавленість до отримання професій, які дають змогу займатись підприємницькою діяльністю. Юнаки і дівчата охоче опановують секрети майстерності перукаря, масажиста, кравця, манікюрниці, швачки, кондитера, закрійника тощо. Для започаткування власної справи безробітні проходять навчання на курсах, де опановують ази ведення власного бізнесу, в тому числі за програ-мою бізнес-планування з підприємницької діяльності. На різноманітних курсах, зорієнтованих на отримання знань щодо відкриття власного бізнесу, з початку року навчався майже кожен другий з числа безробітної молоді.

За бажанням молоді люди можуть отримати матеріальну допомогу по безробіттю одноразово: гроші Фонду можуть стати частиною стартового капіталу для започаткування власної справи.

До основних видів підприємницької діяльності молоді на Дніпропетровщині належать: газозварювальні послуги, торгівля, відгодівля худоби, вирощування грибів, ремонт автомобілів, пошив і ремонт одягу, випічка пряників та інші.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітної молоді поширюються мережі різноманітних курсів, які організовує служба зайнятості області. В поточному році проводилось навчання на курсах цільового призначення за напрямами: основи бізнес-планування, інновації у вирощуванні томатів, кролівництво, вирощування квітів, технологія вирощування культури грибів та ін.

Всі ці заходи направлені на здійснення ефективної державної політики у сфері зайнятості молоді, що є важливим чинником сталого розвитку економіки держави.