Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 1 січня 2004 року запроваджена нова формула розрахунку пенсій, яка встановлює пряму залежність розміру пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались страхові внески.

Починаючи з 1 січня 2004 року, замість трудового стажу для обчислення розміру пенсій визначається страховий стаж людини — період, протягом якого вона підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється в місяцях, і той місяць (чи місяці), за який внески до Пенсійного фонду не сплачені, не включається до страхового стажу. Особа, яка не працює, відповідно не сплачує внески і не набуває страхового стажу. За ці періоди життя у її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку дані для обчислення пенсії будуть відсутні.

Не замислюються над своєю майбутньою пенсією деякі люди, що працюють без оформлення своїх трудових відносин із роботодавцем та отримують заробітну плату в «конверті». У таких осіб у персональних облікових картках персоніфікованого обліку дані по цих заробітках будуть відсутні. У майбутньому цей період не буде врахований до її страхового стажу та, відповідно, під час призначення пенсії вплине на її розмір, через що пенсійна виплата буде меншою, ніж могла б бути.

Навіть якщо людині ще далеко до пенсійного віку, вона повинна замислитись про те, який розмір пенсії в неї буде в майбутньому. Потрібно вже зараз подбати про набуття страхового стажу.

Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, мають право набути собі страховий стаж, беручи добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

До цих осіб відносяться: громадяни України, які виїхали з України з метою працевлаштування за кордоном; особи, що навчаються у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації. Також це можуть бути домогосподарки, особи, які працюють у приватних фізичних осіб (прибирають, куховарять, доглядають за дітьми, хворими членами сімей та ін.) тощо.

Застрахована особа, яка бере участь в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні на добровільній основі, має право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками 55 років та наявності страхового стажу не менше п’яти років.

Для добровільної участі вищезазначеним особам необхідно подати до управління Пенсійного фонду за місцем свого проживання заяву за встановленою формою та завірені копії наступних документів: довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; трудової книжки; документа, що посвідчує особу.

З особою, яка подала заяву, органом Пенсійного фонду в термін не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається Договір про добровільну участь за типовою формою, затвердженою правлінням Пенсійного фонду. Договір укладається на термін не менше одного року з обов’язковою сплатою страхових внесків в сумі, що в розрахунку на місяць повинна бути не менше за мінімальний страховий внесок.

Для осіб, які знаходяться за кордоном, Пенсійним фондом України прийнято постанову, якою затверджено порядок оформлення добровільної часті за спрощеною процедурою.

Для оформлення добровільної часті у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування особам, які перебувають за кордоном, необхідно: або звернутись до Контакт-центру Пенсійного фонду України (зателефонувати за номером 0-800-503-7-530), або звернутись через мережу Інтернет (сайт Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua), або направити до Пенсійного фонду поштою заяву, копію документа, що посвідчує особу і договір у двох примірниках (адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 9), або особисто звернутися до органу Пенсійного фонду за місцем проживання та подати необхідні документи. При собі необхідно мати: паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер.

Також постановою передбачено, що особи, які працюють за кордоном, мають право розпочати сплату страхових внесків без повідомлення Пенсійного фонду про намір укласти договір про добровільну участь (розрахунковий рахунок знаходиться на сайті Пенсійного фонду України: www.pfu.gov.ua). При цьому такий договір може бути підписаний у строк не пізніше одного року з дати здійснення першого платежу.

Законом не дозволяється брати добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в разі, коли людина уже підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню чи уже уклала Договір про добровільну участь, строк дії якого не припинено або за яким вона не виконала передбачені Договором умови, не досягла
16-річного віку, подала про себе неповні або недостовірні відомості, набула пенсійного віку або вже отримує пенсію, бажає укласти Договір на строк менше одного року.

Для більш детального роз’яснення щодо оформлення Договорів добровільної участі кожний бажаючий може звернутися до управлінь Пенсійного фонду України в містах і районах області за місцем свого проживання.