Основним підсумком роботи органів Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2009 рік є забезпечення виплати в повному обсязі пенсій 1 млн 35,6 тис. пенсіонерів (40 тис. — пенсіонери силових структур) з урахуванням усіх передбачених перерахунків. Виконання цього завдання було головним у реалізації пріоритетів роботи Фонду в 2009 році та забезпечено завдяки акумуляції коштів згідно із плановими призначеннями.

Заходи, які вживались Урядом України, Пенсійним фондом України, наполеглива робота фахівців Фонду на Дніпропетровщині дозволили у складному в економічному вимірі 2009 році уникнути негативних наслідків для пенсіонерів. Вчасно проводилися всі перерахунки пенсій, пов’язані із підвищенням соціальних гарантій у країні та змінами у чинному законодавстві.

Протягом 2009 року органами Пенсійного фонду області призначено понад 50 тис. нових пенсійних справ, проведено 112,0 тис. поточних перерахунків та призначено 2030 пенсій відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

На кінець 2009 року розмір пенсій у середньому по області збільшився на 9,8% порівняно з початком року та склав на 1 січня 2010 року 1 096 грн. Відповідно зросла потреба в коштах протягом 2009 року до
13 млрд 444 млн грн.

Від платників області до бюджету Фонду надійшло 8 млрд 983,8 млн грн власних коштів, або 105,3% доведеного завдання. У січні цього року план надходження власних коштів виконано на 118,8%, одержано 729,1 млн грн, що на 103,8 млн грн більше, ніж у січні минулого року.

За лютий при плані 684,5 млн грн очікуємо надходження в сумі 695,7 млн грн, або 101,6%.

Зазначу, що це здійснено на фоні скорочення чисельності працюючих та зменшення обсягів фонду оплати праці, що є базою для нарахування пенсійних внесків.

Загальна чисельність працюючих в області на сьогодні складає 1 млн 72 тис., тобто співвідношення з кількістю пенсіонерів майже рівне. Середня заробітна плата — 2 тис. 32 грн. Для виплати пенсій за рахунок власних коштів необхідно, щоб середній розмір заробітної плати дорівнював не менше ніж 3 тис. грн.

З метою наповнення бюджету Фонду, погашення заборгованості платників в області організована взаємодія з органами влади усіх рівнів, силовими структурами, обласною радою професійних спілок, іншими соціальними партнерами. Ведеться правова робота із стягнення заборгованості на користь Пен¬сійного фонду, індивідуальна робота з кожним керівником підприємства-боржника. Населення інформується про обов’язковість справляння страхових внесків для набуття страхового стажу для призначення пенсії в майбутньому. Також працює постійно діюча комісія з питань погашення заборгованості.

Позитивним результатом проведеної роботи є уповільнення темпів зростання боргу. Якщо у січні борг збільшився на 5,6 млн грн, то у грудні він зменшився на 259,6 тис грн. На 1 січня 2010 року сума боргу склала 130,3 млн грн.

Основним джерелом наповнення бюджету Пенсійного фонду є страхові внески від нарахованого фонду оплати праці. Тому легалізація заробітної плати, підвищення її розмірів — це ті питання, для вирішення яких ми співпрацюємо з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, державними інспекціями праці, правоохоронними органами та прокуратурою. Ми почали активніше взаємодіяти з нашими соціальними партнерами, платниками та роботодавцями, оскільки у нас спільне завдання — соціальний захист громадян, адже держава делегувала нам повноваження — щоденно дбати про утвердження в суспільстві соціальних цінностей, сприяти кожному громадянину в реалізації гарантованих йому Конституцією прав на гідні умови життя.

Нині пенсійна система в Україні відповідає широко розповсюдженій у всьому світі моделі багаторівневої, а саме трирівневої та базується на страхових засадах.

Пенсійна реформа, яка триває з 1998 року,— це насамперед зміцнення страхових принципів. Для нової системи важливо, скільки років Ви працювали, за який період сплачували страхові внески до Пенсійного фонду та з якої заробітної плати вони сплачувались. Отже, людина, працюючи в міру своїх сил, здібностей, будує своє майбутнє. Обов’язок держави — створити умови для справедливого перерозподілу фінансових ресурсів, які акумулюються у солідарній системі, та разом з цим — запровадити механізм індивідуального обліку та індивідуального накопичення коштів.

На сьогодні перший рівень — солідарний — вже функціонує, створене його технічне підгрунтя — система персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих у Пенсійному фонді осіб. На підставі даних цієї потужної електронної бази, доступної в межах всієї держави, призначаються пенсії.

Після досягнення країною певних критеріїв економічного розвитку заплановано запровадити другий рівень — накопичувальну складову загальнообов’язкової пенсійної системи. Суть її в тому, що частина обов’язкових пенсійних відрахувань буде спрямовуватись у Накопичувальний фонд. Ці кошти інвестуватимуться в українську економіку, інвестиційний доход буде збільшувати розмір пенсійних виплат. Зібрані у Накопичувальному фонді кошти будуть власністю застрахованих осіб та успадковуватимуться. Отже, другий рівень чекає на такі економічні зрушення, коли в працюючих посилиться мотивація одержання легальної заробітної плати, відкритості доходів, регулярної сплати страхових пенсійних внесків. Іншими словами, держава має забезпечити, зокрема, й фінансову спроможність громадян до участі в обов’язковій накопичувальній системі.

Шляхи запровадження та засоби вдосконалення пенсійної системи з урахуванням сучасного стану економічного розвитку України ухвалено Кабінетом Міністрів України 14 жовтня 2009 року Розпорядженням № 1224-р у Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, результатами реалізації якої має стати: забезпечення стабільності пенсійної системи та її справедливість, прозорість, рівноправність усіх учасників. Тож запрошую до обговорення Концепції пенсійної системи, Ваші пропозиції будуть обов’язково розглянуті.

Зауважу, що серед пріоритетів роботи області у 2010 році визначено якість обслуговування громадян.