На сьогоднішній день соціальні стандарти, такі як мінімальна пенсія та прожитковий мінімум, стали невід’ємною складовою політики нашої держави. Як в цьому, так і в наступному році уряд зробить все від нього залежне для підвищення всіх соціальних виплат, збільшення мінімальних зарплат та пенсій, в тому числі і військових пенсіонерів.

Кожне нове збільшення пенсійних виплат є виваженим кроком та результатом цілеспрямованої роботи.

З метою недопущення зниження розмірів пенсій та соці¬альних виплат Президентом України 20.10.2009 підписано Закон України № 1646-VI «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати».

На виконання зазначеного Закону Пенсійним фондом України проведено перерахунок пенсій пенсіонерам силових структур.

З метою соціального захисту пенсіонерів силових структур, розмір пенсій яких не досягає розміру мінімального прожиткового рівня для непрацездатних осіб, законодавством передбачено встановлення мінімального розміру пенсії не нижче прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У зв’язку з цим мінімальний основний розмір пенсій для більше ніж 300 військових пенсіонерів з 01.11.2009 збільшився з 544 гривень до 573 гривень.

Також відбулося збільшення надбавок та підвищень, які обчислюються у відсотковому співвідношенні від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Оскільки зазначені надбавки та підвищення до пенсій військовим пенсіонерам встановлені різними Законами України, наводимо зміни в пенсійному забезпеченні відповідним категоріям пенсіонерів.

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

З 01.11.2009 проведено перерахунок державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, передбаченої Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам».

Перераховані в бік збільшення додаткові пенсії, встановлені Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Крім того, перераховані пенсії відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», а також збільшено розмір надбавки на непраце¬здатних утриманців, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» з 249,00 грн до 286,50 грн, тобто на 37,50 грн.

У попередньому розмірі залишилася надбавка до пенсії дітям війни, яка з 01.10.2008 встановлена відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» в розмірі 49,80 грн.

Також повідомляємо, що уряд прийняв постанову від 02.12.2009 № 1308, яка з 1 листопада 2009 року, з метою здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів війни та учасників бойових дій і підтримання їх купівельної спроможності з урахуванням зростання цін передбачає підвищення мінімального розміру пенсії у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи — 1440,00 грн, II групи — 1296,00 грн, III групи — 1152,00 грн, учасників бойових дій — 1008,00 грн, таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії (дотація) у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1309 з 1 грудня 2009 року встановлено Героям України, Героям Соціалістичної Праці, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Трудової Слави, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями «За відвагу» доплату до надбавки, яка встановлюється до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до статті 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або статті 9 Закону України «Про основні засади соці¬ального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», для того, щоб розмір зазначеної надбавки становив 10000 гривень.

Доплата виплачується, якщо розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством), разом з одержуваною заробітною платою (доходом) не досягає 15000 гривень і після встановлення до¬плати сума таких виплат не повинна перевищувати вказаного розміру.

Перерахунки здійснені в автоматичному режимі і тому потреби звертатись до органів Пенсійного фонду немає.

Також передбачено установити з січня 2010 року виплату пенсій військовим пенсіонерам у сумі, яка була фактично виплачена у грудні 2009 року.

В умовах фінансово-економічної кризи Пенсійний фонд України виконував і в подальшому виконуватиме усі зобов’язання перед пенсіонерами.

В разі виникнення будь-яких питань з виплати пенсії пенсіонери силових структур можуть отримати роз’яснення та детальну інформацію в територіальних управліннях Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за місцем проживання або безпосередньо в головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.