Тема пенсійного забезпечення хвилює всіх, адже це проблема справедливої оцінки людської праці, забезпечення соціальними гарантіями.

Пенсійна система в Україні побудована на принципі солідарності поколінь: усі працюючі — застраховані особи — сплачують страхові внески до Пенсійного фонду, забезпечуючи як виплату пенсій нинішнім пенсіонерам, так і набуття права собі на майбутню пенсію. Тому так важлива рівність усіх при сплаті внесків до Пенсійного фонду України.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає окремі підходи до пенсійного страхування підприємців, що використовують спрощену систему оподаткування. Підприємці-«спрощенці» сплачують фіксований «пенсійний» внесок до Пенсійного фонду України.

Прийнята Урядом України постанова від 14.04.2009 № 366 «Про сплату внесків на загальнообов’язкове страхування фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування» надає можливості представникам малого та середнього бізнесу самим визначати розмір фіксованого внеску, що вони перераховують до Фонду. Таким чином враховуються інтереси підприємців щодо набуття ними страхового стажу, необхідного для нарахування пенсії.

Сьогодні підприємці, що працюють за спрощеною системою оподаткування, сплачують фіксований або єдиний податок, з якого на користь Пенсійного фонду надходить від 6 грн до 84 грн. Пропорційно такому сплаченому розміру внесків, значно меншому за законодавчо встановлений мінімальний, зараховується страховий стаж, що безпосередньо впливає на величину пенсії в майбутньому.

Малий бізнес забезпечить собі пенсійне майбутнє та долучиться у дещо збільшених обсягах до наповнення бюджету Пенсійного фонду, з якого виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам — а це наші батьки, і наш моральний обов’язок — дбати про них. Тож давайте пам’ятати про це, дискутуючи навколо нової схеми сплати внесків у Пенсійний фонд. Часи економічної кризи наблизили нас впритул до якісних змін у підприємницькій діяльності та принципів наповнення бюджету Фонду для забезпечення пенсійних виплат. Сучасні умови господарської діяльності поклали на одні терези тимчасовість нинішньої вигоди і невизначеність матеріального статку в похилому віці. А життя невмолимо рухається вперед, воно надто швидкоплинне, і невдовзі до кожного постукає у вікно старість. Зустріти її впевнено допомагає держава, захищаючи людину соціально. Втім пенсія — це не дарунок, а концентрований індивідуальний результат багаторічної праці кожного у відповідних економічно-суспільних умовах.