Уряд України планує поетапно з 1 квітня поточного року підвищувати всі соціальні виплати.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 року № 198 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» з 1 квітня встановлюється підвищення до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам в розмірі 7,5 грн. У подальшому, поетапно, розмір підвищення з 1 липня становитиме 14,2 грн, а з 1 жовтня — 28,4 грн.

У відповідності з рішенням Уряду України підвищення здійснюється незалежно від дати призначення (перерахунку) пенсії (щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги), але лише непрацюючим особам. І тим, хто отримує пенсію (державну соціальну допомогу) на дітей та/або недієздатних осіб,— незалежно від одержуваного доходу.

Зазначене підвищення виплачується понад мінімальну пенсію, але в межах максимальної.

У зв’язку з ростом середньої заробітної плати щороку органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунки пенсій у бік їхнього підвищення на коефіцієнт, що відповідає не менше ніж 20% темпів зростання заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком, за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт.

Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 року № 198 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» встановлено, що у 2009 році для підвищення пенсій з 1 березня згідно з частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» застосовується коефіцієнт 1.0674.

Підвищенню підлягають пенсії, обчислені згідно із зазначеним Законом та Законами України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться підвищення пенсії.

Слід мати на увазі, що для кожного пенсіонера відсоток підвищення пенсії визначається індивідуально, автоматизованим способом, без участі пенсіонера, шляхом ділення розміру пенсійної виплати станом на 31.12.2008 року на розмір пенсійної виплати станом на 31.12.2007 року, або на день первинного призначення протягом 2008 року, або на дату переведення з виду на вид протягом 2008 року, або на день поновлення з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року підвищення пенсій (2007 рік).

— Якщо одержаний результат менше 1, то для визначення коефіцієнту підвищення береться 1.

— Якщо одержаний результат більший за 1.0674, то пенсія не перераховуватиметься.
Коефіцієнт підвищення розміру пенсій з урахуванням індивідуального коефіцієнту підвищення пенсійних виплат визначається шляхом ділення коефіцієнту підвищення пенсій в 2009 році (1.0674) на індивідуальний коефіцієнт підвищення пенсійної виплати в минулому році.

Пенсії в нових розмірах будуть виплачені в квітні 2009 року.