Екологічні питання визначено пріоритетними в роботі обласної ради.

В обласній раді відбулося перше засідання координаційної ради з питань екології та раціонального використання природних ресурсів Дніпропетровської області, створеної за ініціативою постійних комісій.

До її складу увійшли депутати обласної ради, голови постійних профільних комісій, керівники галузевих управлінь облдержадміністрації, представники контролюючих та правоохоронних органів, науковці. Очолив новостворену структуру голова обласної ради.

Як наголосив, відкриваючи засідання, Юрій Вілкул, створення такого вагомого координуючого органу викликано тим, що питання захисту життя і здоров’я нашого населення від забруднення довкілля сьогодні викликають не менше занепокоєння, ніж рівень заробітної платні, пенсійного забезпечення та роботи комунальних підприємств.

Більша частина Дніпропетровщини, за інформацією фахівців-екологів, може бути віднесена до зони екологічної катастрофи. Особливістю екологічного стану придніпровського регіону є нелокалізовані кризові зони промислових агломерацій та басейни видобутку корисних копалин, внаслідок чого і захворюваність, і смертність в регіоні щороку зростає.

На території області затверджено декілька державних та регіональних програм екологічного спрямування, але з ряду об’єктивних та суб’єктивних причин, серед яких недостатнє фінансування та відсутність належної координації, вони діють не завжди ефективно. Крім того, заходи означених програм дублюються, а терміни їх виконання не завжди витримуються.

— Саме тому, — наголосив Юрій Вілкул, — виникла необхідність створення дієвого центрального координаційного органу, який би об’єднав зусилля численних організацій екологічного спрямування на розв’язання головних екологічних проблем Дніпропетровської області.

Серед таких проблем виступаючі назвали утворення та накопичення значних обсягів промислових і побутових відходів; відсутність систем центрального водопостачання та каналізації в населених пунктах області; високий рівень забруднення повітряного та водного басейнів і висока мінералізація шахтних вод Кривбасу та Західного Донбасу; значна площа підтоплених територій та порушених земель.

— Усі заходи, — зауважив голова обласної ради, — котрі протягом останнього року різні гілки влади і науковці впроваджували у даному напрямку, не змінили ситуацію, бо, по-перше, були неузгодженими, а по-друге, рівень фінансування природоохоронних заходів в області є недостатньо високим.

Як доповів голова постійної комісії обласної ради з питань використання природних ресурсів Сергій Шапран, комісією підготовлено проект Звернення Дніпропетровської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо відшкодування збитків від діяльності забруднюючих підприємств, розташованих на території регіону.

Зважаючи на це, Юрій Вілкул запропонував присутнім розглянути питання підготовки клопотань до Верховної Ради України про внесення відповідних змін до діючого природоохоронного законодавства.

Зокрема, в частині обов’язкового впровадження на підприємствах сучасних екологічних технологій, у питанні посилення відповідальності керівників підприємств-забруднювачів, а також щодо сплати за забруднення не за місцем реєстрації підприємства, а за місцем його розташування.

Голова обласної ради висловив бажання звернутися також до Кабінету Міністрів України щодо проведення на базі Дніпропетровської області засідання колегії Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.