Жінки Дніпропетровщини знаходяться у складних умовах ринкової економіки, коли, маючи освіту, досвід роботи, бажання працювати, не завжди можуть знайти гідну роботу.

На ринку праці Дніпропетровської області гендерні аспекти спостерігаються як в тенденціях зайнятості, так і в тенденціях безробіття.

Жіноче безробіття приховує велику кількість жінок, які, можливо, є знеохоченими працівниками або зробили перерву в діяльності на ринку праці для виховання дітей. Для жінок часто характерний більш високий рівень безробіття навіть у випадках, де у них більш високий рівень освіти.

Високий рівень жіночого безробіття пояснюється не тільки дещо нижчим загальним рівнем кваліфікації жіночої робочої сили, яка не завжди спроможна витримати конкуренцію на ринку праці, її меншою мобільністю, прагненням знайти роботу якомога ближче до місця проживання, зацікавленістю багатьох дружин та матерів у неповному робочому дні, але й значною мірою впливом стереотипів, за якими представниці слабкої статі на відміну від чоловіків розглядаються як «менш вартісна робоча сила».

Жінки Дніпропетровщини знаходяться в непростих умовах ринкової економіки, коли, маючи освіту, досвід роботи, бажання працювати, не завжди можуть знайти відповідну роботу.

Існуючі гендерні упередження в регіоні є тими факторами, що найчастіше обмежують доступ жінок до краще оплачуваної роботи чи більш престижної трудової діяльності. Гендерна нерівність існує практично у всіх галузях праці регіону.

Гнучкість на ринку праці може мати негативний вплив на жінок. Жінки в багатьох випадках зосереджені на роботі на умовах неповного робочого часу та тимчасовій роботі.
З одного боку, це може давати переваги, тому що дозволяє поєднувати роботу з сімейними обов’язками, але, з іншого боку, може позбавляти жінок грошового доходу і постійного професійного статусу.

Молоді жінки — найбільш вразливі до безробіття, старші жінки вразливі до низького рівня життя через недостатні доходи та можливі перерви у трудовому стажі. Жінки вважаються однією із найбільш вразливих категорій безробітних, які несуть відповідальність за дітей, родину, господарство. В переважній більшості саме жінки потребують соціального захисту і психологічної підтримки в умовах адаптації до реалій сьогодення.

У пошуку роботи для жінок, які бажають знайти роботу та бути успішними, явним помічником уже давно стала служба зайнятості.

Пошук роботи вимагає від жінок не тільки професійних знань, а й дотримання загальних правил поведінки, вміння ефективно використовувати конкретні ситуації, що виникають на цьому етапі. Наявність документа про освіту ще не означає гарантованого отримання місця роботи. Конкуренція залишється досить високою, тому знання певних правил поведінки і спілкування з роботодавцем, вміння себе презентувати, вміння скласти власне резюме, написати листа роботодавцю сьогодні для жінок не доречні, а й просто необхідні. І жінок цьому навчає служба зайнятості. На спеціальних тренінгах психологи - профконсультанти навчають жінок елементам техніки пошуку роботи із використанням відповідних профдіагностик.

Служба зайнятості постійно сприяє жінкам, як і всім іншим категоріям клієнтів, у вирішенні питань зайнятості, виходячи з їх індивідуальних потреб та можливостей, шляхом надання безкоштовно цілого спектру різноманітних соціальних послуг.

Протягом п’яти місяців 2011 року на обліку в службі зайнятості Дніпропетровської області були майже 38,6 тис. жінок, кожна четверта жінка знайшла роботу за допомогою служби зайнятості.

Застосовуючи індивідуальний підхід до кожної особи, за допомогою служби зайнятості працевлаштовані 108 жінок -інвалідів, 785 жінок з дітьми до 6 років та одиноких матерів з дітьми до 14 років (у т. ч. на заброньовані робочі місця — 104 жінки), 187 жінок передпенсійного віку (у т. ч. на заброньовані робочі місця — 22 жінки). Працевлаштовані жінки належать до категорії осіб, які не є конкурентноздатними на ринку праці.

Для підготовки та перепідготовки жінок для роботи в малому бізнесі у базових центрах зайнятості Дніпропетровщини постійно проводиться робота з орієнтації на підприємницьку діяльність. Так, за сприяння служби зайнятості відкрили власну справу 198 жінок, які подолали шлях від безробіття — до власного підприємництва. Цей крок надав їм можливість забезпечити роботою не тільки себе, а й членів своєї родини.

Служба зайнятості сприяє адаптації жінок до ринкових умов методом організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих у центрах зайнятості безробітних жінок, надає реальну можливість жінкам придбати професію або підвищити кваліфікацію з метою подальшого працевлаштування. Протягом 2011 року професійне навчання пройшли 2,75 тис. безробітних жінок, що складає 46,4 % від загальної кількості безробітних громадян, які проходили навчання. Професійне навчання безробітних жінок здійснювалось переважно з урахуванням потреб ринку праці за професіями: бухгалтер, водій трамвая, штукатур, обліковець (реєстрація бухгалтерського обліку), продавець продтоварів, контролер-касир, секретар керівника, касир (в банку), кухар, оператор котельні, оператор комп’ютерного набору.

З початку року до тимчасових оплачуваних громадських робіт по області було залучено понад 1,5 тис. безробітних жінок. Завдяки цьому виду послуг служби зайнятості було надано можливість 1,5 тис. жінкам покращити матеріальний стан, тобто отримати крім допомоги по безробіттю ще і додатковий дохід — заробітну плату за виконану тимчасову роботу.

Проводились роботи по догляду за самотніми непрацездатними особами похилого віку та інвалідами в територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та організації Товариства Червоного Хреста України, догляду за хворими в закладах охорони здоров’я, благоустрою територій населених пунктів, придорожніх смуг, підсобні роботи на підприємствах торгівлі, промисловості, сільськогосподарські роботи.

З метою вдосконалення інформаційного забезпечення клієнтів служби зайнятості щодо конституційних прав на ринку праці та висвітлення професійних досягнень серед жінок у центрах зайнятості створені гендерні куточки та дитячі ігрові куточки.

Спеціалісти базових центрів зайнятості постійно проводять інформаційні та тематичні семінари для безробітних жінок, під час яких роз’яснюють правові питання щодо захисту прав жінок під час вагітності та перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, соціального страхування на випадок безробіття та відновлення кваліфікації чи здобуття освіти.

Отже, зміни у становищі жінок Дніпропетровщини, як і України в цілому, є необхідними і можливі лише за умови послідовної державної гендерно - чутливої політики.