Пенсійний фонд України як центральний орган виконавчої влади сьогодні здійснює увесь цикл пенсійного забезпечення: проводить збирання, акумуляцію та облік страхових внесків, обслуговує пенсіонерів з питань призначення пенсій, своєчасно і в повному обсязі фінансує та виплачує пенсії, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, надає консультації та роз’яснює правові норми пенсійного забезпечення, проводить інформування населення про новації в пенсійній системі.

У регіоні 2800 спеціалістів Пенсійного фонду обслуговують 1 мільйон 32 тисячі пенсіонерів та 1 мільйон 64 тисячі працюючих.

В області вже стали нормою вчасні виплати пенсій і регулярне їх підвищення у відповідності із діючим законодавством.

З початку року проведено 6 перерахунків пенсій.

Середній розмір призначених пенсій зріс з початку року на 5% і становить 1188 грн, що віще за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб в 1,6 рази.

Згідно із Законом України № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон), пенсії з 2004 року обчислюються за новою методикою. Розмір пенсії залежить від тривалості стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду України.

Заробітна плата для обчислення пенсії з 01.01.2004 розраховується індивідуально для кожного пенсіонера в залежності від коригуючого коефіцієнта, який визначається шляхом співвідношення заробітної плати пенсіонера та заробітної плати по народному господарству за той період, за який брався заробіток.

При цьому індивідуальний коефіцієнт заробітної плати визначається шляхом порівняння заробітної плати пенсіонера до заробітної плати за відповідний період по народному господарству.

Мінімальний розмір пенсії за віком визначається ст. 28 Закону та встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Із 1 січня 2004 року працює перший рівень нової пенсійної системи — солідарний. Принцип солідарності передбачає, що зібрані «пенсійні заощадження» від нині працюючих людей спрямовуватимуться на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам. Наповнюється солідарна система за рахунок страхових внесків, обчислених у відсотках від нарахованої заробітної плати.

За нормами Закону Пенсійний фонд веде облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків, створює і забезпечує функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб. Персоніфікований облік — це засіб звітування Пенсійному фонду та створення інформаційних передумов для визначення права кожного на отримання виплат за пенсійним страхуванням, розміру цих виплат в залежності від розміру офіційно нарахованої заробітної плати (доходу) та періоду страхового стажу, протягом якого сплачувалися внески до Пенсійного фонду України.

При набутті права на пенсію розмір її розраховується залежно від результатів трудової діяльності кожного працюючого на підставі відомостей, накопичених на персональних облікових картках у Центральній базі даних Пенсійного фонду України в
м. Києві.

Отже, сучасний пенсійний Закон запровадив механізм призначення пенсій на підставі даних системи персоніфікованого обліку відомостей.

Відповідно до ст. 40 Закону для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Досить велика кількість підприємств знаходиться в «тіньовому секторі». Працівники отримують заробітну плату в «конвертах», а це негативно впливає на розміри майбутніх пенсій.

Заробітки (доходи), отримані «в конвертах», з яких не сплачувались страхові внески, при призначенні пенсії не враховуються.

Роботодавець зобов’язаний нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески до Пенсійного фонду.

Відповідно до ст. 16 Закону застраховані особи (наймані працівники, працюючі за договорами цивільно-правового характеру) мають право отримувати від свого роботодавця підтвердження про перерахування ним страхових внесків, у т. ч. у письмовій формі, та вимагати від нього сплати цих внесків, у т. ч. у судовому порядку.

Впровадження системи персоніфікованого обліку дає змогу підвищити платіжну дисципліну платників пенсійних внесків і заохочувати громадян працювати не в тіньовому, а офіційному секторі економіки.

Таким чином, персоніфікація відомостей є реальним інструментом забезпечення прямого зв’язку між вкладом кожного працівника у формування коштів пенсійної системи протягом усієї його трудової діяльності та розміром пенсії.

Щоб оптимізувати систему звітності, запроваджено єдиний звіт страхувальника до Пенсійного фонду. З 1 січня 2010 року набув чинності новий Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України. Звітувати роботодавцям (у т. ч. й приватним підприємцям), які використовують найману працю, треба щомісяця, не пізніше ніж через 20 днів із дня закінчення звітного місяця.

Отже, пенсійна система з 2004 року функціонує на страхових засадах і передбачає безпосередню участь застрахованого громадянина у формуванні майбутньої пенсії.

Замість «трудового стажу» введено термін «страховий стаж», що обчислюється в місяцях. Для зарахування до страхового стажу одного робочого місяця в повному розмірі сума сплачених щомісяця внесків має бути не меншою за мінімальний страховий внесок, обчислений із мінімальної заробітної плати. На сьогодні розмір мінімального страхового внеску становить 319 грн 26 коп.

З року в рік збільшуються надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду, зростають розміри пенсій, а відтак і потреба в коштах на їх виплату. Так, у листопаді вона склала 1 млрд 289 млн грн.

Якщо у 2004 році від платників області до бюджету Фонду надійшло 2 млрд 983,3 млн грн, а на виплату трудових пенсій було спрямовано 2 млрд 806,3 млн грн, тобто власними коштами виплата пенсій забезпечувалась на 106,3%, то за 10 місяців цього року ми отримали 8 млрд 815,6 млн грн власних коштів, які дали змогу забезпечити виплату трудових пенсій на 81,5%.

Це зумовлено демографічною ситуацією, яка склалась в останні роки. Якщо на початок 2004 року чисельність працюючих в 1,2 рази перевищувала кількість пенсіонерів, то зараз це співвідношення майже зрівнялось, тобто 1 працюючий утримує 1-го пенсіонера.

Тому зараз, як ніколи, постає питання своєчасності і повноти розрахунків з Пенсійним фондом всіх суб’єктів господарювання. З метою максимального залучення коштів, зменшення боргу зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та на виконання доручень Уряду фахівці Фонду відповідно до чинного законодавства вживають заходів щодо скорочення боргу.

На 1 листопада борг суб’єктів господарювання області до Пенсійного фонду становить 105,3 млн грн, що на 25,0 млн грн менше, ніж на початок року. Наявність боргу призводить до втрати страхового стажу майже 34-х тисяч найманих працівників, які на сьогодні залишаються соціально незахищеними. Тому зараз органами прокуратури розглядається питання посилення відповідальності керівників підприємств-боржників за порушення соціальних прав і гарантій працюючих.

Найбільші борги до Пенсійного фонду — за підприємствами комунальної форми власності, їх борг складає 34,3 млн грн, внаслідок чого майже 3 тисячі найманих працівників частково або повністю втрачають страховий стаж, необхідний для призначення або перерахунку пенсій. Найбільше заборгували Фонду такі підприємства, як

— виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району з боргом 2,2 млн грн;

— колективне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Ленінського району — 1,7 млн грн;

— «Нікопольтеплоенерго» — 2,9 млн грн.

Серед найкращих платників області, що не мають боргів перед Пенсійним фондом,— Придніпровська залізниця, ПАТ «ПриватБанк», ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Основним джерелом надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду є нараховані внески від заробітної плати. Чим вище заробітна плата, тим більше надходження до Пенсійного фонду, а відтак і розмір пенсійних виплат. У порівнянні з 2004 роком середня заробітна плата зросла більше ніж втричі і на 1 вересня, за даними статистики, становить 2466 грн 31 коп.

Щоб за рахунок власних коштів забезпечити виплату пенсій мешканцям області, необхідно, щоб середня заробітна плата складала не менше ніж 3375 грн.

Ситуацію можна виправити за рахунок виведення з «тіні» заробітної плати. За даними персоніфікованого обліку, на сьогодні майже 19 тис. роботодавців області виплачують 157 тис. працюючих заробітну плату на рівні або менше мінімальної, що призводить до недоотримання коштів Пенсійним фондом і, разом з цим, обмежує пенсійні права найманих працівників.

Застосування новітніх технологій в системі персоніфікованого обліку, створення унікальної бази всіх платників і працюючих дає можливість щомісяця проводити моніторинг нарахування заробітної плати та сплати внесків до Пенсійного фонду.

Саме тому на нашій базі з 1 січня 2011 року запроваджується єдиний соціальний внесок.

Зосередження функцій, пов’язаних з формуванням страхових коштів в одному органі, та запровадження єдиної для всіх фондів інформаційної бази забезпечить прозорість фінансових потоків, підвищить платіжну та звітну дисципліну платників страхових внесків.

Єдиний соціальний внесок дозволить усім фондам соціального страхування визначати право на виплати за страховими принципами.

Функції, пов’язані з формуванням страхових коштів у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснюватиме Пенсійний фонд.

Враховуючи найбільшу порівняно з іншими фондами чисельність працівників, які відповідають за надходження доходів, та за умови створення єдиної бази для нарахування внесків, однакового звітного періоду, єдиної форми звітів, актів перевірок структурна реорганізація Пенсійного фонду внаслідок впровадження єдиної системи збору потребуватиме найменшого фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Створення Державного реєстру соціального страхування (інформаційно-телекомунікаційної системи) зробить можливим накопичення і збереження інформації щодо сплати єдиного соціального внеску. Відповідно передбачається запровадження зазначених вище реєстрів і доступ до них усіх фондів соціального страхування через автоматизовану систему, підготовка до створення якої уже ведеться.

Державний реєстр забезпечить облік застрахованих осіб, їх ідентифікацію, автоматизовану обробку інформації про сплату внесків та облік здійснених виплат за окремими видами соціального страхування.

Отже, право на виплати, їх призначення кожним фондом соціального страхування здійснюватиметься, виходячи з участі застрахованих осіб у формуванні дохідної частини бюджетів фондів, тобто за страховим принципом.

При визначенні розміру єдиного соціального внеску для роботодавців враховуються кошти, які сплачуються нині на чотири види соціального страхування, для найманих осіб — на три (крім страхування від нещасних випадків), що розподіляються між відповідними фондами.

Таким чином, із введенням єдиного соціального внеску для суб’єктів господарювання зменшиться кількість звітності, буде спрощено процедуру сплати внесків до соціальних фондів та їх адміністрування.